Příspěvek na péči

Změny a novinky u příspěvku na péči

Na základě zákona č. 47/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dochází od 1.4.2019 k navýšení příspěvku na péči ve IV. stupni o 6 000 Kč, tj. na 19 200 Kč. Dle zmíněné novelizace poté od 1.7.2019 dochází ke zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni o 4 000 Kč, tj. na 12 800 Kč u osob nad 18 let věku a na 13 900 Kč u osob do 18 let věku. K navýšení by mělo dojít automatiky, tedy osoby pobírající příspěvek nemusí o jeho navýšení žádat.

K uvedenému zvýšení však nedochází, jestliže příjemci příspěvku poskytují pomoc formou pobytových sociálních služeb následující zařízení: domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněná bydlení, zdravotnická zařízení lůžkové péče, dětské domovy a hospici. V těchto případech zůstává výše příspěvku v původní výši.Žádost v době hospitalizace

Novelizace zákona o sociálních službách upravuje průběh řízení o příspěvku v době hospitalizace žadatele. Dosud platilo, že pracovníci úřadu práce nemohli provádět povinné sociální šetření ve zdravotnických zařízeních. Nacházel-li se žadatel v době podání žádosti v hospitalizaci, úřad práce musel řízení o příspěvku přerušit do doby, kdy žadatel zdravotnické zařízení opustil. Ten však po propuštění z hospitalizace mnohdy neměl dostatek finančních prostředků na to, aby si poskytovatele péče mohl hradit, neboť vyřízení příspěvku na péči trvá většinou několik měsíců.

V rámci zmíněné novely již je možné provádět sociální šetření i ve zdravotnických zařízeních. Žadatel však musí úřadu práce doložit, že je mu poskytována u jednoho nebo postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů. Tento postup by měl zrychlit vyřízení příspěvku na péči u osob vyžadujících dlouhodobou zdravotní péči a pomoci tak řešit jejich obtížnou situaci po propuštění z hospitalizace.© 2015 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.