Příspěvek na péči

Změny a novinky u příspěvku na péči

Na základě novelizace zákona o sociálních službách dochází od 1.8.2016 k navýšení příspěvku na péči o deset procent. Úřad práce by měl všechny klienty, kteří příspěvek na péči pobírají, obeslat sdělením o změně výše dávky.

Legislativa upravující výši příspěvku:

Zákon č. 189/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Aktuální výše příspěvku tedy činí:

Pro osoby do 18 let věku činí výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc:

  • 3 300 Kč, jedná-li se o I. stupeň (lehká závislost)
  • 6 600 Kč, jedná-li se o II. stupeň (středně těžká závislost)
  • 9 900 Kč, jedná-li se o III. stupeň (těžká závislost)
  • 13 200 Kč, jedná-li se o IV. stupeň (úplná závislost)

Pro osoby starší 18 let věku činí výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc:

  • 880 Kč, jedná-li se o I. stupeň (lehká závislost)
  • 4 400 Kč, jedná-li se o II. stupeň (středně těžká závislost)
  • 8 800 Kč, jedná-li se o III. stupeň (těžká závislost)
  • 13 200 Kč, jedná-li se o IV. stupeň (úplná závislost)


Žádost v době hospitalizace

Výše uvedená novelizace zákona o sociálních službách rovněž upravuje průběh řízení o příspěvku v době hospitalizace žadatele. Dosud platilo, že pracovníci úřadu práce nemohli provádět povinné sociální šetření ve zdravotnických zařízeních. Nacházel-li se žadatel v době podání žádosti v hospitalizaci, úřad práce musel řízení o příspěvku přerušit do doby, kdy žadatel zdravotnické zařízení opustil. Ten však po propuštění z hospitalizace mnohdy neměl dostatek finančních prostředků na to, aby si poskytovatele péče mohl hradit, neboť vyřízení příspěvku na péči trvá většinou několik měsíců.

V rámci zmíněné novely již je možné provádět sociální šetření i ve zdravotnických zařízeních. Žadatel však musí úřadu práce doložit, že je mu poskytována u jednoho nebo postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů. Tento postup by měl zrychlit vyřízení příspěvku na péči u osob vyžadujících dlouhodobou zdravotní péči a pomoci tak řešit jejich obtížnou situaci po propuštění z hospitalizace.© 2015 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.