Příspěvek na péči

Změny a novinky u příspěvku na péči

Od 1.1.2022 dochází ke sjednocení výše příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti bez ohledu na to, zda osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněná bydlení, zdravotnická zařízení lůžkové péče) nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, nebo zda o osobu pečuje jiný poskytovatel pomoci (např. rodinný příslušník nebo tzv. asistent sociální péče).

Aktuální částky dle stupňů závislosti a věku žadatele uvádí přehled výše příspěvku na péči.Žádost v době hospitalizace

Novelizace zákona o sociálních službách upravuje průběh řízení o příspěvku v době hospitalizace žadatele. Dosud platilo, že pracovníci úřadu práce nemohli provádět povinné sociální šetření ve zdravotnických zařízeních. Nacházel-li se žadatel v době podání žádosti v hospitalizaci, úřad práce musel řízení o příspěvku přerušit do doby, kdy žadatel zdravotnické zařízení opustil. Ten však po propuštění z hospitalizace mnohdy neměl dostatek finančních prostředků na to, aby si poskytovatele péče mohl hradit, neboť vyřízení příspěvku na péči trvá většinou několik měsíců.

V rámci zmíněné novely již je možné provádět sociální šetření i ve zdravotnických zařízeních. Žadatel však musí úřadu práce doložit, že je mu poskytována u jednoho nebo postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů. Tento postup by měl zrychlit vyřízení příspěvku na péči u osob vyžadujících dlouhodobou zdravotní péči a pomoci tak řešit jejich obtížnou situaci po propuštění z hospitalizace.© 2015 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.• Soukromí