Příspěvek na péči

Žádost o příspěvek na péči v době hospitalizace

Po schválení novely zákona o sociálních službách došlo s platností od 1.8.2016 k úpravě průběhu řízení v případě, že je žádost o příspěvek na péči podána v době pobytu žadatele ve zdravotnickém zařízení.

Do 1.8.2016 platilo, že pracovníci úřadu práce nemohli provádět povinné sociální šetření ve zdravotnickém zařízení. Z toho důvodu musel úřad práce přerušit řízení o příspěvku do doby, než žadatel zdravotnické zařízení opustil.

Tento postup znamenal komplikace zejména pro osoby, jejichž zdravotní stav vyžadoval náročnější, často celodenní sociální péči a dohled. Vzhledem k faktu, že přiznání příspěvku na péči trvá často až několik měsíců, trpěli tito lidé po propuštění z hospitalizace nedostatkem finančních prostředků k úhradě sociální péče.Nynější postup již umožňuje provést sociální šetření i ve zdravotnických zařízeních a přiznat tak příspěvek na péči mnohem dříve. Tato skutečnost však platí pouze v případě, že žadatel písemně doloží příslušné krajské pobočce Úřadu práce, že je mu poskytována u jednoho nebo postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů.

Pozor bychom si měli dát i na změnu nároku na výplatu příspěvku na péči. V popisovaném případě hospitalizace při podání žádosti vzniká nárok na výplatu příspěvku nikoli od podání žádosti, nýbrž k datu podání potvrzení o hospitalizaci. Vyplatí se proto podávat žádost o příspěvek na péči již spolu se zmíněným potvrzením.

Potvrzení o hospitalizaci

Výše uvedené potvrzení o hospitalizaci je plně v kompetenci daného zdravotnického zařízení a klient by o jeho vydání měl toto zařízení požádat. Nárok na jeho vydání je ukotven v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), § 45 odst. 3.

Potvrzení by mělo obsahovat všechny informace definované zákonem. Jeho součástí by měla být identifikace klienta i poskytovatele zdravotních služeb, údaj o délce nepřetržité hospitalizace a údaj o tom, že nepřetržitá hospitalizace je pro tutéž nemoc. V případě, že některý z povinných údajů chybí, musí úřad práce žadatele či jeho zástupce vyzývat k doložení chybějících údajů.© 2015 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.• Soukromí